Bouwgroep NDP

Architect en procesbegeleiding

Het CPO-project is een initiatief van het architectenbureau Studio Huijgens en is ontwikkeld samen met de Vereniging Nieuw Delftse Poort. Het ontwerp en de uitwerking maakt Studio Huijgens in samenwerking met Bureau NZ. In Nieuw Delft – eveneens – aan de Nieuwe Gracht realiseerden zij samen eerder een tweetal CPO-projecten, te weten: Grachtenhuis Nieuw Delft (2016) en Leeuwenhoek (2020).

Aannemer en Woningborg

Het woonproject Nieuw Delftse Poort wordt in bouwteamverband ontwikkeld met aannemer Bolton Bouw uit Woerden. Bolton Bouw heeft ervaringen met CPO-projecten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en biedt achtervang.

Bolton Bouw is aangesloten bij de Stichting Woningborg. De Stichting Woningborg houdt er toezicht op dat het CPO-plan conform het Bouwbesluit wordt uitgevoerd, kent een garantieregeling voor klachten na de oplevering en garandeert dat – indien de aannemer failliet zou gaan – het woonproject binnen de overeengekomen bouwsom zal worden afgebouwd.

Start bouw en oplevering

De start bouw staat gepland voor september 2021, de oplevering wordt verwacht eind 2022.

Uitgangspunten voor deelname

Het bouwplan wordt ontwikkeld door de vereniging Nieuw Delftse Poort. Aan deelname aan het bouwproject is het lidmaatschap van de vereniging verbonden. De instapkosten zijn gelijk aan de kosten, toegerekend aan het betreffende appartement of de betreffende studio, die de vereniging heeft moeten maken voor de ontwikkeling van het bouwplan tot het moment dat een nieuw lid toetreedt.

Verwervingskosten

Anders dan bij de aankoop van een appartement bij een projectontwikkelaar is er hier letterlijk geen sprake van een vrij op naam prijs. De vereniging is zelf ontwikkelaar van het bouwplan en verrekent met de individuele leden de bijkomende kosten, bestaande uit o.a. architectenkosten, andere adviseurs, bouwleges en aansluitkosten. Nadat de bouwkosten vaststaan sluiten de afzonderlijke leden van de vereniging als individueel opdrachtgever een aanneemovereenkomst af met Bolton Bouw voor het eigen appartement. Nadat de aanneemovereenkomst is getekend, de vergunning voor het bouwplan is goedgekeurd en de splitsingsstukken voor de grond in afzonderlijke appartementsrechten gereed zijn, kan een individuele bouwhypotheek worden afgesloten. Daarna zal de bouwkavel worden overgedragen en met gemeente Delft worden afgerekend. Aansluitend kan de bouw starten.

De indicatieve kostprijs is opgebouwd uit een drietal kostensoorten:

  1. Grondkosten (kosten bouwkavel gemeente Delft)
  2. Aanneemsom (bouwkosten eigen appartement* en aandeel in gemeenschappelijke ruimte)
  3. Bijkomende kosten (alle overige kosten niet zijnde bouwkosten of grondkosten)

Alle verwachte kosten zijn dus wel opgenomen in de indicatieve kostprijs.

*) De appartementen worden opgeleverd met de keukenaansluitingen maar zonder de keuken. Men is vrij om inrichting en plaatsing van de keuken naar eigen inzicht en in eigen beheer of door Bolton Bouw te laten uitvoeren.