Instapprocedure

De gemeente Delft verkoopt bouwgrond onder voorwaarden aan cpo-groepen. Om de grond te kunnen afnemen moeten de CPO-leden zich verenigen. De initiatiefnemers richtten in juli 2020 de vereniging Nieuw Delftse Poort op en tekenden de koopovereenkomst met de gemeente.

De vereniging is opdrachtgever van de adviseurs (architect, constructeur, installatieadviseur). De vereniging heeft de samenwerking gezocht met een aannemer die veel ervaring met CPO’s heeft. Hierdoor is al in een vroeg stadium duidelijkheid ontstaan over de bouwkosten, de start uitvoering en verwachte oplevering.

Lid worden en kosten

Wanneer u interesse heeft in een van de woningen of studio’s dient u lid te worden van de bouwgroep Vereniging Nieuw Delftse Poort om deze woning of studio te kunnen reserveren. Een financiële verklaring om aan te tonen dat u dit appartement of studio kunt financieren is een voorwaarde. De indicatieve kostprijs van het appartement is opgebouwd uit 3 onderdelen: de grondkosten, de bouwkosten en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten bestaan o.a. uit advieskosten, nutsaansluitingen, bouwleges en notariskosten. De vereniging heeft alle kosten begroot en toegedeeld aan de verschillende appartementen en studio’s. Op basis van het voorlopig ontwerp is recent door de aannemer een bouwkostenraming opgesteld. Deze bouwkosten, uitgaande van een start bouw medio 2021, zijn opgenomen in de stichtingskosten. De vermelde indicatieve kostprijs is hierop gebaseerd.

De bijkomende kosten – ook wel ontwikkelkosten genoemd – zijn nodig om het plan te ontwerpen, uit te werken en een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Het is gebruikelijk om de bijkomende kosten zelf te financieren, omdat u pas op een later tijdstip een bouwhypotheek kunt aanvragen. Voor de bouwkosten sluit elk lid een eigen aanneemovereenkomst af met Woningborggarantie en men betaalt de bouwkosten in termijnen aan de aannemer na start bouw. De grondkosten worden betaald bij de overdracht van de bouwrijpe grond van de gemeente Delft aan de individuele leden van de bouwgroep. Hiertoe zal voor de bouwkavel een splitsingsakte met appartementsrechten worden opgesteld. Deze overdracht staat gepland voor juni 2021.

Bij reservering van een appartement of studio, dient u een entreebetaling aan de vereniging NDP te voldoen. Hiermee betaalt u de reeds gemaakte bijkomende kosten. Tijdens de planvoorbereiding zullen de leden voor de bijkomende kosten elk kwartaal een inlegfactuur aan de verenigingskas voldoen. Zodra u uw aanneemovereenkomst heeft afgesloten en de omgevingsvergunning verleend is, kunt u een hypotheekofferte voor het appartement of studio aanvragen. Vanuit deze hypotheek kunnen naast grond- en bouwkosten ook de reeds betaalde bijkomende kosten worden gefinancierd.

Rolverdeling

Studio Huijgens is naast architect ook aangetrokken als procesbegeleider. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden voor NDP worden uitgevoerd door professionals, terwijl de CPO-leden/ de vereniging aanstuurt en controleert. Na toetreding tot de vereniging wordt u uitgenodigd voor de maandelijkse bouwgroep-vergaderingen. Hier wordt het plan besproken en besluiten genomen. Deze bijeenkomsten zijn tegenwoordig vanwege de coronamaatregelen vaak niet fysiek maar digitaal.

De kavel is in de zomer van 2020 aangekocht en de vereniging heeft met de aannemer een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het bouwplan wordt in overleg met de aannemer uitgewerkt. De bouwkosten worden in de ontwerpfasen begroot door zowel een onafhankelijke kostendeskundige als door de aannemer.

Door deze aanpak zijn de vermelde indicatieve kostprijzen per appartement of studio betrouwbaar. De invulling van de individuele woonwensen (bijvoorbeeld keuze type binnendeuren, uitbreiding elektra-punten, individueel tegelwerk en/of sanitair etc. ) heeft uiteraard ook invloed op de bouwkosten van de woning.

Nadat u besloten heeft dat u graag in 2022 in de Nieuw Delftse Poort wilt gaan wonen of werken zal de secretaris van de vereniging contact met u opnemen om het lidmaatschap te regelen.